Regulamin

Warunki pobytu w Apartamentach Perła Pienin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym Apartamencie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

Właścicielem obiektu jest: Wynajem Pokoi "PERŁA PIENIN" Janina Leśniak, ul. Nowotarska 7, 34-434 Dębno, NIP: 7351185514

Numer konta bankowego do wpłat: ING Bank Slaski S.A. nr konta PL 65 1050 1445 1000 0092 6100 7430. Kod SWIFT/BIC INGBPLPW.

 1. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz. 11:00 dnia następnego.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu z góry.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekraczania liczby osób przebywających z nim w apartamencie ponad tę, która została określona w rezerwacji i została opłacona. W przypadku naruszenia tej zasady osoba zarządzająca jest uprawniona do pobrania należnego wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 07:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 5. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia.
 6. Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zwierząt do apartamentu.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 8. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 9. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd).
 10. Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 11. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Klienta z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 12. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł na zakup i wymianę zamka.
 13. W przypadku skrócenia pobytu w trakcie jego trwania płatności nie podlegają zwrotowi.
 14. Gość zobowiązuje się wykorzystywać Apartament do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w Apartamencie. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, osoba zarządzająca może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 400 zł.
 15. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastał po odebraniu kluczy. Do obowiązków Klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.
 16. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 17. Na życzenie Klienta dostarczamy łóżeczko dziecięce do apartamentu. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 18. Goście apartamentu proszeni są o usuwanie śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę.
 19. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować osobę zarządzającą. Za usterki powstałe z winy Klienta będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niebędących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 21. Klient, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości powstałą szkodę.
 22. Osoba zarządzająca może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 23. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 24. Na terenie obiektu jest monitoring zewnętrzny zainstalowany m.in. dla bezpieczeństwa Gości.

Informacja Administratora Danych Osobowych dla Gości Apartamentu "PERŁA PIENIN"

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych gości Apartamentu Wynajem Pokoi "PERŁA PIENIN" Janina Leśniak, ul. Nowotarska 7, 34-434 Dębno, NIP: 7351185514 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wynajem Pokoi "PERŁA PIENIN" Janina Leśniak, ul. Nowotarska 7, 34-434 Dębno lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy na usługi hotelowe i gastronomiczne na podstawie umowy zleconej przez Klientów Apartamentu. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych. Apartament przetwarza również dane osobowe gości gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Apartamentu „PERŁA PIENIN”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
 3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 25 maja 2018 roku – Generalnego Inspektora Ochrony Danych a po 25 maja 2018 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkaniu, nr i serii dowodu osobistego jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwia nam zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 5. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji. Dane Osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.